TOPlist

Jak začít?

Moje práce se neobejde bez vašich vstupních informací.

Potřebuji: celé jméno výchozí osoby, datum a místo jejího narození nebo svatby či úmrtí.

Ideální je kopie rodného,oddacího nebo úmrtního listu.

Ve Státních oblastních archivech jsou většinou záznamy starší než 100 let pro narozené a 75 let pro oddané a pro zemřelé - tzv.neživé matriky

Živé matriky: obsahují údaje mladší a jsou na příslušných obecních nebo městských úřadech. Nahlížení do nich je upraveno zákonem, proto je možné pouze osobám, které prokáží příbuznost popřípadě se prokáží plnou mocí.

Zjednodušeně řečeno: rok 1900 je hranicí mezi živými a neživými matrikami


Nepřihlášený

Webové stránky zdarma