TOPlist

Co dostanete

Standardním výstupem genealogického bádání je výzkumná zpráva obsahující přepis všech nalezených matričních záznamů a jejich uspořádání po jednotlivých manželských párech, doplněné všemi zjištěnými fakty a zajímavostmi, které vyplynuly z průzkumu matrik, případně dalších archiválií. Ke zprávě je přiložen i základní graf rodokmenu, či vývodu. Kvalitnější grafické zpracování si můžete přiobjednat. Následujícím přehledem se můžete nechat inspirovat.

Graf
Graf je nejjednodušší, ale bezesporu nejpřehlednější formou prezentace. V genealogii jsou tradiční grafy stromové, používané jak pro vývody, tak pro rodokmen. V uzlech a listech grafu jsou vypsány základní informace o dotyčných osobách.

Nestačí-li vám standardní provedení, můžete si objednat kaligrafii, kterou je možno zavěsit na zeď, nebo darovat jako hodnotný dar. Každá zakázka je individuální a její konkrétní provedení, ať jde o písmo, ornamenty, nebo obrazový doprovod, můžete ovlivňovat svými požadavky.

Kn​iha
Dáváte-li přednost klasickému provedení ve formě „rodinné kroniky“, potom se grafický strom rozdělí do segmentů po několika generacích a ty jsou vytištěny na samostatných listech a popisovány v jednotlivých kapitolách knihy. Dále už záleží jen na jejím konkrétním provedení. Základní, nejméně nákladnou variantu představuje kroužková vazba, kterou dostanete obvykle jako standardní výstup. Dokonalejší možností je vázaná kniha. Zahrnuje stejný obsah jako předchozí, ale je vytištěna barevně na papíře a klasická knižní vazba jí dá honosnější vzhled. V tomto provedení může být trvalou památkou, nebo reprezentativním darem.


Nepřihlášený

Webové stránky zdarma