TOPlist

Co je rodokmen?
Nejjednodušší genealogický výstup, který uvádí předky výchozí osoby pouze po otcovské linii. Sleduje tedy pouze mužské předky – otce, děda, praděda atd., přičemž o manželkách jsou uvedeny pouze základní informace (jméno, životní data). Jedná se o výstup, který sleduje určitou část předků výchozí osoby.

Co je vývod?
Nejpoužívanější forma genealogického výstupu, patří však mezi složitější. Zahrnuje všechny předky výchozí osoby, tj. rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech liniích, a to mužských i ženských. Vývod je často zobrazován v podobě "stromu", kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.
V případě, že byly pečlivě vedeny matriční knihy, je možné vývod vypracovat až do 17. století.  Pravděpodobnost úspěchu výzkumu tak závisí především na existenci, komplexnosti a dostupnosti archivních fondů.

Vývod se zpracovává tzv. "na generace", máme pak vývody: 4 generační – tj. vývod z 8 předků, 5 generační – tj. vývod ze 16 předků, 6 generační – tj. vývod ze 32 předků, 7 generační – tj. vývod ze 64 předků, atd.

Co je rozrod?
Nejkomplikovanější forma genealogického výzkumu, obsahuje potomky výchozí osoby, tedy osoby, které mají společného předka. Přitom existují dva způsoby vytváření rozrodu:

     1. sledování jednoho příjmení, "strom" v tomto případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské      potomky dcer.​
​     2. sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení.

Rozrod tak poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování je však časově velmi náročné, může totiž obsahovat i několik tisíc osob.

Rozrod si v minulosti nechávali vyhotovovat zástupci šlechtických rodů, aby tak prokázali společného (často mýtického) předka, "praotce rodu",  k němuž se hlásí, např.  Vítkovci (páni z Rožmberka, z Hradce, z Landštejna, ze Stráže, z Ústí), Markvartici (pání z Vartenberka, z Valdštejna, z Lemberka) a další...


Nepřihlášený

Webové stránky zdarma